Disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht :

Alle teksten, webdesign andere inhoud op de website, zijn geschreven door ML Pedicure, tenzij anders vermeld.  Teksten, webdesign en andere inhoud worden beschermd door het auteursrecht of andere wetten die intellectuele eigendommen beschermen.  Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ML Pedicure met ondernemingsnummer 0788.715.512, c.q. Maïté Luyten, is het niet toegelaten de inhoud via welke wijze dan ook te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken of te wijzigen, behalve voor eigen niet-commercieel gebruik.  De inhoud ongewijzigd gebruiken voor niet-commercieel gebruik kan uitsluitend met bronvermelding en/of via rechtstreekse doorverwijzing naar de bijhorende weblink.  Indien u twijfelt of u al dan niet de inhoud mag gebruiken, neem dan contact op via maite.luyten@gmail.com

Foto’s zijn uit eigen collectie of rechtenvrij verkregen via online media zoals bv. de website unsplash.com en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aansprakelijkheid : 

ML Pedicure neemt redelijke maatregelen om deze website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen.  ML Pedicure garandeert echter niet dat de website vrij is van dergelijke software en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van schadelijke programma’s ontvangen van deze website.

Vergoedingen :

ML Pedicure ontvangt geen vergoedingen voor het plaatsen van publiciteit en/of advertenties op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Toepasbaar recht :

Alle geschillen die niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken, met als voorkeur de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Impliciete aanvaarding :

Indien u deze website verder gebruikt, gaat u akkoord met deze disclaimer.  Indien u niet akkoord gaat, zou ML Pedicure, c.q. Maïté Luyten, u vriendelijk willen vragen deze website niet te gebruiken en deze te verlaten.